Föräldrasupport

Yrkesinriktad utbildning: arbeta med föräldrar till barn i skolåldern

Utbilda dig till Föräldrasupport. Denna kurs ger dig möjlighet att arbeta med föräldrar till barn i skolåldern och barn som behöver extra stöd och resurser.

Genom kursen Föräldrasupport får du lära dig arbeta med och möta föräldrar till barn i skolåldern och barn som behöver extra stöd och resurser. I dagens samhälle ställs stora krav på barnen och därigenom även på föräldrarna. Med den här kursen får du de kunskaper som behövs för att ge föräldrarna personligt stöd i föräldrarollen. En arbetsuppgift som ställer stora krav på dig i din yrkesroll och som vuxen, men som också stimulerar och kan ge stor personlig tillfredsställelse! Du läser kursen som en distanskurs och har kontakt via e-mail med din handledare.

Användningsområde
Kursen Föräldrasupport är tänkt som en yrkesutbildning för den som så vill. Du väljer själv om du vill söka arbete/vikariat/projekt inom skola, förskola, dagis, bibliotek, föreningar, invandrargrupper, kyrkan osv där man arbetar med föräldragrupper, om du vill känna dig för och se om du trivs med denna typ av arbete innan du söker in till längre och mer krävande utbildningar, om du vill vara egen företagare och i privat regi ordna studiecirklar, kurser eller föräldranätverk till föräldrar med barn i skolåldern eller barn som behöver extra stöd och träning, eller om du vill kunna hjälpa föräldrar i din närhet eller helt enkelt för att du är intresserad av ämnet.

Allmänt
Kursen Föräldrasupport är tänkt som en yrkesutbildning för den som så vill och riktar sig till nybörjare så väl som mer studievana. Du läser kursen som distanskurs med handledning via Internet. Intagningen sker fortlöpande, så du väljer själv när du vill börja och har inga terminstider att passa. Du lägger upp ditt eget schema, läser när du är motiverad och i den takt som passar dig själv. Du har endast en tid att passa och det är den tid du själv valt att göra ditt övningsprov. Kursmaterialet sänds i ”pappersformat” via post.  Kurserna är uppbyggda så att du läser i egen takt hemma och får personlig handledning via e-mail i den mån du själv önskar under studietiden.

Fakta om kursen: Föräldrasupport
Förkunskaper: Du bör ha grundskolekompetens. För att börja läsa kursen behöver du inga speciella förkunskaper, men för att kunna arbeta som Föräldrasupport bör du ha tålamod, förmåga till empati, tycka om att möta och arbeta med människor och själv tycka att det går lätt att formulera dig i ta och förstå skriven text. Om du har livserfarenhet och kanske har fostrat egna barn eller arbetat i skolmiljö, är det en fördel.
Åldersgräns: 18 år
Studietid: 18 månader. Du får givetvis läsa in kursen snabbare om du vill.
Kursavgift: Distanskurs 3.995:-Intyg: Intyg erhålles efter genomgången godkänd kurs.
En beskrivning av kursens ämnen och innehåll bifogas också.
I kursavgiften ingår: Framtidskursens kursmaterial och kompendier per post, personlig handledning via e-mail under studietiden samt intyg efter genomgången, godkänd kurs.
Godkänd kurs: Läsning och inlärning av kursmaterialet, utförda arbetsuppgifter, godkänt skriftligt examensprov, som består av frågor som skall besvaras och skickas in för rättning.
Kurslitteratur: Viss kurslitteratur och bredvidläsningsböcker som inte ingår i kursavgiften går att låna på bibliotek.
Tidigare kurs: Har du tidigare gått någon av Framtidskursens kurser kan en reduktion av kurspriset kanske vara aktuell. Sänd därför in en förfrågan om detta, med uppgift om vilken kurs du redan gått till Framtidskursen innan du betalar in kursavgiften.