Läslots

Yrkesinriktad utbildning: Lära andra barn läsa, lotsa mellan de svåra bokstäverna

Vill du lära barn läsa? Vill du lära något barn i din omgivning att läsa? Utbilda dig till Läslots, den som lotsar barnen fram mellan de kluriga bokstäverna.

Genom kursen Läslots  får du lära dig hur du enkelt, lättfattligt och ändå mycket effektivt kan lära barn att läsa. Räkna inte med att den läsmetod som används i skolan passar alla barn. Med den här kursen får du de kunskaper som behövs för att just de barn som du lotsar ska få den språkmedvetenhet som behövs. Genom att börja kunna läsa tidigare och få säkrare läskunskaper ger du barnen en större chans att klara av skolan och även att klara sig bättre längre fram i livet. Detta är värdefullt för barnen! En uppgift som stimulerar och ger stor personlig tillfredsställelse! Du läser kursen som en distanskurs och har kontakt via e-mail med din handledare.

Användningsområde
Kursen Läslots är tänkt som en yrkesutbildning för den som så vill. Du väljer själv om du vill vara egen företagare och ge privatlektioner till barn som behöver hjälp och träning med att lära sig läsa, om du vill söka arbete/vikariat/projekt inom skola, förskola, dagis, bibliotek, föreningar, invandrargrupper, kyrkan osv där man arbetar med barngrupper eller om du vill lära dig tekniken för att kunna hjälpa barn/barnbarn/närstående med skolarbetet eller helt enkelt för att du är intresserad av ämnet.

Allmänt
Kursen Läslots är tänkt som en yrkesutbildning för den som så vill och riktar sig till nybörjare så väl som mer studievana. Du läser kursen som distanskurs med handledning via Internet.

Fakta om kursen: Läslots
Förkunskaper: Genomgången kurs: Lätt lära läsa.
Åldersgräns: 16 år
Studietid: 4 månader. Du får givetvis läsa in kursen snabbare om du vill.
Kursavgift: Distanskurs 1.385:-
Intyg: Intyg erhålles efter genomgången godkänd kurs.
En beskrivning av kursens ämnen och innehåll bifogas också.
I kursavgiften
ingår:
I Framtidskursens kursmaterial och kompendier per post, personlig handledning via e-mail under studietiden samt intyg efter genomgången, godkänd kurs.
Godkänd kurs: Läsning och inlärning av kursmaterialet, utförda arbetsuppgifter, godkänt skriftligt examensprov, som består av frågor som skall besvaras och skickas in för rättning.
Kurslitteratur: Viss kurslitteratur och bredvidläsningsböcker som inte ingår i kursavgiften går att låna på bibliotek.
Tidigare kurs: Har du tidigare gått någon av Framtidskursens kurser kan en reduktion av kurspriset kanske vara aktuell. Sänd därför in en förfrågan om detta, med uppgift om vilken kurs du redan gått till Framtidskursen innan du betalar in kursavgiften.
Gå vidare: Svårt lära läsa, Elevcoach, Förskolläraraspirant.

Intagningen sker fortlöpande, så du väljer själv när du vill börja och har inga terminstider att passa. Du lägger upp ditt eget schema, läser när du är motiverad och i den takt som passar dig själv. Du har endast en tid att passa och det är den tid du själv valt att göra ditt övningsprov. Kursmaterialet sänds i ”pappersformat” via post.  Kurserna är uppbyggda så att du läser i egen takt hemma och får personlig handledning via e-mail i den mån du själv önskar under studietiden.