Dyslexidomptör

Yrkesinriktad utbildning: Hjälp andra styra, domptera och få makt över  bokstäverna

Utbilda dig till DyslexiDomptör, den som hjälper andra lära sig att styra, domptera och få makt över bokstäverna.

Genom kursen DyslexiDomptör får du lära dig hur du enkelt, lättfattligt och ändå mycket effektivt kan hjälpa andra, både barn och vuxna med läsproblem, så att de kan få makt över bokstäverna och därigenom förbättra sin läsförmåga. Barn med svår dyslexi har i regel fått en diagnos och därmed professionell hjälp från skolans och samhällets sida. Kursen vänder sig inte till dessa dyslektiker. Däremot finns det en grupp barn och även vuxna som har dyslexi-liknande problem, men som aldrig fått hjälp. Med den här kursen får du de kunskaper som behövs för att du skall kunna hjälpa personer med lässvårigheter. Genom säkrare läskunskaper blir det lättare att klara av skolan och även att klara sig bättre längre fram i livet. Detta är en livsviktig uppgift, eftersom dagens samhälle kräver läskunskaper! En uppgift som stimulerar dig och ger dig stor personlig tillfredsställelse! Du läser kursen som en distanskurs och har kontakt via e-mail med din handledare.

Användningsområde
Kursen DyslexiDomptör är tänkt som en yrkesutbildning för den som så vill. Du väljer själv om du vill lära dig tekniken för att kunna arbeta som egen företagare och ge privatlektioner till personer som behöver hjälp och träning med sina lässvårigheter, om du vill söka arbete/vikariat/projekt inom skola, förskola, dagis, bibliotek, föreningar, invandrargrupper, kyrkan osv där man arbetar med läsning i grupper eller individuellt eller om du vill lära dig tekniken för att kunna hjälpa andra domptera och få makt över bokstäverna eller helt enkelt för att du är intresserad av ämnet.

Fakta om kursen: DyslexiDomptör Förkunskaper: Du behöver inga speciella förkunskaper för att börja läsa kursen, men för att kunna arbeta som DyslexiDomptör bör du ha minst grundskolekompetens och själv tycka att det går lätt att läsa och förstå skrivna texter..
Åldersgräns: 16 år
Studietid:  4 månader. Du får givetvis läsa in kursen snabbare om du vill. Kursavgift: Distanskurs: 1.395:-
Intyg: Intyg erhålles efter genomgången godkänd kurs.
I kursavgiften ingår: Framtidskursens kursmaterial och kompendier per post, personlig handledning via e-mail under studietiden samt intyg efter genomgången, godkänd kurs.
Godkänd kurs: Läsning och inlärning av kursmaterialet, utförda arbetsuppgifter, godkänt skriftligt examensprov, som består av frågor som skall besvaras och skickas in för rättning.
Kurslitteratur: Viss kurslitteratur och bredvidläsningsböcker som inte ingår i kursavgiften går att låna på bibliotek.
Tidigare kurs: Har du tidigare gått någon av Framtidskursens kurser kan en reduktion av kurspriset kanske vara aktuell. Sänd därför en förfrågan med uppgift om vilken kurs du redan gått till Framtidskursen innan du betalar in kursavgiften.