Elevcoach

Elevcoach – en yrkesinriktad utbildning: elevassistent

För dig som vill söka arbete som elevassistent eller arbeta med barn i skolåldern och tonåringar.

Utbilda dig till Elevcoach (elevassistent) och arbeta med barn i skolåldern och barn som behöver extra stöd och resurser samt med tonåringar.

Genom kursen Elevcoach får du lära dig arbeta med och möta barn i skolåldern och barn som behöver extra stöd och resurser. I dagens skola är klasserna många gånger stora och alla får kanske inte tillräckligt mycket av den individuella träning de behöver. Med den här kursen får du de kunskaper som behövs för att just de barn som du arbetar med ska få ett personligt stöd. Du kan också hjälpa dem med att inhämta de grundkunskaper och den språkmedvetenhet som behövs för att klara skolan bättre. På så sätt får de en bättre start i livet. En arbetsuppgift som ställer stora krav på dig i din yrkesroll och som vuxen, men som också stimulerar och kan ge stor personlig tillfredsställelse! Du läser kursen som en distanskurs och har kontakt via e-mail med din handledare.

Användningsområde
Kursen Elevcoach är tänkt som en yrkesutbildning för den som så vill. Du väljer själv om du vill söka arbete/vikariat/projekt inom skola, förskola, dagis, bibliotek, föreningar, invandrargrupper, kyrkan osv där man arbetar med barngrupper i skolåldern, om du vill känna dig för och se om du trivs med denna typ av arbete innan du söker in till längre och mer krävande utbildningar, om du vill vara egen företagare och ge privatlektioner till barn och tonåringar som behöver stöd, hjälp och träning på eller om du vill kunna hjälpa barn/barnbarn/närstående med skolarbetet eller helt enkelt för att du är intresserad av ämnet.

Fakta om kursen: Elevcoach
Förkunskaper: Om du är vuxen och kanske har fostrat egna barn är det en fördel! Du behöver inga speciella förkunskaper för att börja läsa kursen men för att kunna arbeta som Elevcoach bör du ha minst grundskole-kompetens, tålamod och tycka om att arbeta med barn och tonåringar, kunna sätta gränser och själv tycka att det går lätt att läsa och förstå skrivna texter. Likaså är det en fördel om du redan praktiserat inom skola, förskola, fritids eller liknande.
Åldersgräns: 18 år
Studietid: 14 månader. Du får givetvis läsa in kursen snabbare om du vill.
Kursavgift: Distanskurs 13.395:-Intyg: Intyg erhålles efter genomgången godkänd kurs.
En beskrivning av kursens ämnen och innehåll bifogas också.
I kursavgiften ingår: Framtidskursens kursmaterial och kompendier per post, personlig handledning via e-mail under studietiden samt intyg efter genomgången, godkänd kurs.
Godkänd kurs: Läsning och inlärning av kursmaterialet, utförda arbetsuppgifter, godkänt skriftligt examensprov, som består av frågor som skall besvaras och skickas in för rättning.
Kurslitteratur: Viss kurslitteratur och bredvidläsningsböcker som inte ingår i kursavgiften går att till exempel låna på bibliotek, köpa i bokhandel alternativt via näthandeln eller eventuellt köpa begagnat.
Bredvidläsningslitteratur införskaffas alltid av eleven i mån av behov och önskemål och ingår inte i kursavgiften).
Tidigare kurs: Har du tidigare gått någon av Framtidskursens kurser kan en reduktion av kurspriset kanske vara aktuell. Sänd därför in en förfrågan om detta, med uppgift om vilken kurs du redan gått till Framtidskursen innan du betalar in kursavgiften.

Allmänt
Kursen Elevcoach är tänkt som en yrkesutbildning för den som så vill och riktar sig till nybörjare så väl som mer studievana. Du läser kursen som distanskurs med handledning via Internet. Detta innebär också att du kan bo var som helst och du är inte bunden till någon kursort.

Intagningen sker fortlöpande, så du väljer själv när du vill börja och har inga terminstider att passa. Du lägger upp ditt eget schema, läser när du är motiverad och i den takt som passar dig själv. Du har endast en tid att passa och det är den tid du själv valt att göra ditt övningsprov.

Kursmaterialet sänds via e-mejl i form av länkar till kursmaterialet som du hämtar hem elektroniskt till din dator.

Kurserna är uppbyggda så att du läser i egen takt hemma och får personlig handledning via e-mail i den mån du själv önskar under studietiden.