Familjecoach

Yrkesinriktad utbildning: Familjecoach

Familjecoach – en yrkesinriktad utbildning för dig som vill arbeta med familjer

Utbilda dig till Familjecoach och välj att arbeta med familjer bestående av minst en vuxen och minst ett barn. Föräldraskap kan innebära ordentliga utmaningar och ibland kan man stå helt villrådig även om barnet inte har några större problem. Likaså kan många barn ha problem med att komma överens med sina föräldrar även om familjen i övrigt är välfungerande.

Genom kursen Familjecoach får du lära dig hur du kan arbeta med och möta föräldrar och barn, både problemfria och familjer där en eller flera av familjemedlemmarna har egna problem eller problem som rör relationen mellan familjemedlemmarna. Du får möta föräldrar som kanske oroar sig, som behöver stimulans och hjälp att finna en balans mellan olika former av aktiviteter och mellan arbete och föräldraroll. Det kan röra sig om allt från mänsklig samvaro, rädsla och ångest, våld i relationen, oro för att barnet inte sköter skolan, är deprimerat, sitter för mycket framför datorn och mycket annat som en förälder kan vilja prata om och få stöd omkring.

I dagens samhälle är det många gånger svårt att klara sig på egen hand. Alla får kanske inte tillräckligt mycket av det individuella stöd, den hjälp och träning de behöver. Arbetet som coach ställer stora krav på dig som person så väl som på din förmåga att möta människor som behöver eller önskar få hjälp att reda ut olika frågor eller problem, samt att hitta och ta vara på olika människors egna kunskaper, resurser och intresseområden.
Med den här kursen får du grundläggande information om vad dels ett föräldraskap innebär samt kunskaper om grundläggande psykologi, hur ett coachande samtal genomförs, lagar och regelverk och tips på bredvidläsningslitteratur. Du kan då ge din klient det personliga bemötande, omhändertagande och det stöd han/hon behöver för att vara mer aktiv i sin föräldraroll. Du kan hjälpa klienten finna egna lösningar på eventuella problem och bli trygg i sin föräldraroll. En arbetsuppgift som innebär ett stort ansvar, men som också stimulerar och kan ge stor personlig glädje och tillfredsställelse i yrkesutövningen! Du läser kursen som en distanskurs och har kontakt via e-mail med din handledare.

Användningsområde
Kursen Familjecoach är en yrkesutbildning. Du väljer själv

  • om du vill söka arbete/vikariat/projekt inom skola, ungdomsverksamhet, föreningar, invandrargrupper, kyrkan osv där man arbetar med familjer och deras aktiviteter och sysselsättning.
  • Om du vill känna dig för och se om du trivs med denna typ av arbete innan du söker in till längre och mer krävande utbildningar,
  • om du vill vara egen företagare och ge stöd, hjälp och träning på privat bas eller
  • om du vill kunna hjälpa människor i din närhet på ideell bas, eller helt enkelt
    för att du är intresserad av ämnet.

Fakta om kursen: Familjecoach
Förkunskaper: Du behöver inga speciella förkunskaper för att börja läsa kursen, men för att kunna arbeta som familjecoach bör du ha minst godkänd gymnasiekompetens, ha stort tålamod, tycka om att arbeta med både barn och vuxna även i besvärliga situationer. Likaså är det en fördel om du är van vid barn och erfarenhet av att samtala med vuxna är det en stor fördel, men inget krav. Likaså är det en fördel om du har praktiserat eller arbetat inom skola, ungdomsverksamhet eller med människor på annat sätt.
Åldersgräns: 21 år. Du får gärna påbörja studierna tidigare, om du vill, men du får inte ut ditt betyg förrän du fyllt 21.
Studietid: 12 månader. Du får givetvis läsa in kursen snabbare om du vill.
Kursavgift: ?
Distanskurs: 14.895:-
Intyg: Intyg erhålles efter genomgången godkänd kurs. En beskrivning av kursens ämnen och innehåll bifogas också.
I kursavgiften ingår: Framtidskursens kursmaterial och kompendier per post, personlig handledning via e-mail under studietiden samt intyg efter genomgången, godkänd kurs.
Godkänd kurs: Läsning och inlärning av kursmaterialet, utförda arbetsuppgifter, godkänt skriftligt examensprov, som består av frågor som skall besvaras och skickas in för rättning.
Kurslitteratur: Viss kurslitteratur och bredvidläsningsböcker som inte ingår i kursavgiften går att till exempel låna på bibliotek, köpas i bokhandeln alternativt via näthandeln eller eventuellt köpa begagnat.
Bredvidläsningslitteratur införskaffas alltid av eleven själv i mån av behov och önskemål och ingår inte i kursavgiften.
Tidigare kurs: Har du tidigare gått någon av Framtidskursens kurser kan en reduktion av kurspriset kanske vara aktuell. Sänd därför en förfrågan med uppgift om vilken kurs du redan gått till Framtidskursen innan du betalar in kursavgiften.
Gå vidare:

Kursen rekommenderas även om du redan arbetar med familjer. Du kan då utöka din förståelse och bredda din kunskap.

Allmänt
Kursen Familjecoach är tänkt som en yrkesutbildning för den som så vill och riktar sig till nybörjare så väl som mer studievana. Du läser kursen som distanskurs med handledning via internet. Detta innebär också att du kan bo var som helst och du är inte bunden till någon kursort.

Intagningen sker fortlöpande, så du väljer själv när du vill börja och har inga terminstider att passa. Du kan mycket väl läsa in kursen parallellt med ett arbete, om du vill bättra på dina kunskaper och kvalifikationer, eftersom du lägger upp ditt eget schema och läser i den takt som passar dig själv. Du har endast en tid att passa och det är den tid du själv valt för att bli klar med din utbildning.

Kursmaterialet sänds via e-mejl i form av länkar till kursmaterialet som du hämtar hem elektroniskt till din dator.

Kurserna är uppbyggda så att du läser i egen takt hemma och får personlig handledning via e-mail i den mån du själv önskar under studietiden.