Omvårdnadsassistent

Yrkesinriktad utbildning: Personlig assistent

Utbilda dig till Omvårdnadsassistent för dig som vill söka arbete som Personlig assistent och arbeta med människor i olika åldrar och med varierande handikapp.

Genom kursen Omvårdnadsassistent  får du lära dig arbeta med och möta människor i olika åldrar som genom olika former av handikapp behöver extra stöd och resurser. Det rör sig både om kroppsliga och psykiska stödbehov eller handikapp.

I dagens samhälle är det många gånger svårt att klara sig på egen hand och alla får kanske inte tillräckligt mycket av det individuella stöd, den hjälp och träning de behöver, vilket medför att du kan få en livsavgörande roll för den du har till uppgift att hjälpa.  Arbetet ställer stora krav på dig som person så väl som på din förmåga att ta stort ansvar för människor, som i vissa fall kan vara mycket utsatta och sårbara på olika sätt.

Med den här kursen får du kunskaper som ger dig större insikt i den speciella problematik arbetet medför, vägledning om hur du bemöter dessa, grundläggande psykologi, bättre kunskap om lagar och regelverk och andra kunskaper som hjälper dig utföra och fullfölja dina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt och tillfredsställande sätt, så att du sedan kan ge din klient det personligt stöd och den hjälp han/hon behöver för att klara sin vardag och sitt liv på ett smidigare och bättre sätt. En arbetsuppgift som innebär ett tungt ansvar och ställer mycket stora krav på dig i din yrkesroll, men som också stimulerar och kan ge stor personlig glädje och tillfredsställelse! Du läser kursen som en distanskurs och har kontakt via e-mail med din handledare.

Användningsområde
Kursen Omvårdnadsassistent är tänkt som en yrkesutbildning för den som så vill. Du väljer själv om du vill söka arbete/vikariat/projekt inom socialförvaltningen, sjukvården, föreningar, invandrargrupper, kyrkan osv där man arbetar med utsatta och handikappade människor, om du vill känna dig för och se om du trivs med denna typ av arbete innan du söker in till längre och mer krävande utbildningar, om du vill vara egen företagare och ge stöd, hjälp och träning på privat bas eller om du vill kunna hjälpa människor i din närhet eller helt enkelt för att du är intresserad av ämnet.
Kursen rekommenderas även om du redan arbetar som Personlig assistent. Du kan då utöka din förståelse och bredda din kunskap.

Fakta om kursen: Omvårdnadsassistent
Förkunskaper: Du behöver inga speciella förkunskaper för att börja läsa kursen, men för att kunna arbeta som personlig assistent bör du ha minst grundskolekompetens, ha stort tålamod, kunna fatta snabba beslut, tycka om att arbeta med människor även i besvärliga situationer och själv tycka om att ta ansvar i olika sammanhang. Likaså är det en fördel om du är utbildad undersköterska eller om du redan praktiserat eller arbetat inom sjukvård, i skola, på fritids, handikappföreningar eller med människor. Du bör vara myndig och utan alkohol- eller missbruksproblem. Därtill bör du inte ha varit dömd för brott som innebär våld eller kränkande handlingar mot andra människor eller liknande.
Åldersgräns: 18 år
Studietid: 18 månader. Du får givetvis läsa in kursen snabbare om du vill.
Kursavgift: Distanskurs: 12.895:-Intyg: Intyg erhålles efter genomgången godkänd kurs. En beskrivning av kursens ämnen och innehåll bifogas också.
I kursavgiften ingår: Framtidskursens kursmaterial och kompendier per post, personlig handledning via e-mail under studietiden samt intyg efter genomgången, godkänd kurs.
Godkänd kurs: Läsning och inlärning av kursmaterialet, utförda arbetsuppgifter, godkänt skriftligt examensprov, som består av frågor som skall besvaras och skickas in för rättning.
Kurslitteratur: Viss kurslitteratur och bredvidläsningsböcker som inte ingår i kursavgiften går att låna på bibliotek.
Bredvidläsningslitteratur införskaffas alltid av eleven själv i mån av behov och önskemål och ingår inte i kursavgiften.
Tidigare kurs: Har du tidigare gått någon av Framtidskursens kurser kan en reduktion av kurspriset kanske vara aktuell. Sänd därför en förfrågan med uppgift om vilken kurs du redan gått till Framtidskursen innan du betalar in kursavgiften.
Frivilligt lämplighetstest: Erbjudande om frivilligt lämplighetstest lämnas under utbildningens gång. Resultatet behandlas konfidentiellt och lämnas endast ut till dig själv.
Gå vidare:

Allmänt
Kursen Omvårdnadsassistent är tänkt som en yrkesutbildning för den som så vill och riktar sig till nybörjare så väl som mer studievana. Du läser kursen som distanskurs med handledning via Internet. Detta innebär också att du kan bo var som helst och du är inte bunden till någon kursort.

Intagningen sker fortlöpande, så du väljer själv när du vill börja och har inga terminstider att passa. Du kan mycket väl läsa in kursen parallellt med ett arbete, om du vill bättra på dina kunskaper och kvalifikationer, eftersom lägger upp ditt eget schema, läser när du är motiverad och i den takt som passar dig själv. Du har endast en tid att passa och det är den tid du själv valt att göra ditt övningsprov.

Kursmaterialet sänds via e-mejl i form av länkar till kursmaterialet som du hämtar hem elektroniskt till din dator.

Kurserna är uppbyggda så att du läser i egen takt hemma och får personlig handledning via e-mail i den mån du själv önskar under studietiden.