Reflektionsledare

Yrkesinriktad utbildning: Leda reflektionsgrupper på arbetsplats/förebygga arbetsrelaterad stress och utbrändhet

En uppdatering pågår kontinuerligt av kursernas upplägg och innehåll.
Under pågående uppdatering visas inte information om kursen på hemsidan.
Om du är intresserad av en kurs, som inte beskrivs pga uppdatering,
hör av dig till Framtidskursen: info@framtidskursen.se

 

Fakta om kursen:

Förkunskaper:

Åldersgräns:

Studietid:

Kursavgift:

Intyg:

I kursavgiften ingår:

Godkänd kurs:

Kurslitteratur:

Tidigare kurs:

Gå vidare: