Lätt lära läsa

Vill du lära ditt barn läsa? Vill du lära dina barnbarn läsa?
Kurs för föräldrar, mor- och farföräldrar, närstående.

Med kursen Lätt lära läsa kan du enkelt, lättfattligt och ändå mycket effektivt lära ditt barn/barnbarn/yngre syskon läsa.

Räkna inte med att den läsmetod som används i skolan passar alla barn . Med de kunskaper som den här kursen ger kan du ge barnet just den språkmedvetenhet som ditt barn behöver. Barnet får en mycket bättre chans att klara skolan och även att klara sig bättre längre fram i livet. Så värdefullt för barnet! Och vilken lycka och glädje för dig att få ge detta! Du läser kursen som en distanskurs och har kontakt via e-mail med din handledare.

Användningsområde
Kursen Lätt lära läsa är tänkt som en kurs till glädje och nytta i den egna familjen bland barn och barnbarn eller närstående. Du väljer själv om du vill lära dig tekniken för att kunna hjälpa barn/barnbarn/närstående med att lära sig läsa eller helt enkelt för att du är intresserad av ämnet.

Fakta om kursen: Lätt lära läsa
Antagning: Från och med 11 januari 2021
Förkunskaper: Egna läskunskaper.
Åldersgräns:
Studietid: 8 veckor. Du får givetvis läsa in kursen snabbare om du vill. 
Intyg: Intyg erhålles efter genomgången kurs. En beskrivning av kursens ämnen och innehåll bifogas också.
Kursavgift: 1 395:-

I kursavgiften ingår: Kursmaterial per e-mail, personlig handledning via e-mail under studietiden samt intyg efter genomgången godkänd kurs.
Godkänd kurs: Läsning och inlärning av kursmaterialet, utförda arbetsuppgifter, skriftligt övningsprov, som består av frågor som skall besvaras.

Allmänt
Kursen Lätt lära läsa riktar sig till nybörjare så väl som mer studievana. Du läser kursen på distans med handledning via Internet. Intagningen sker fortlöpande, så du väljer själv när du vill börja och har inga terminstider att passa. Du lägger upp ditt eget schema, läser när du vill, när det passar dig och i den takt som passar dig själv. Du har endast en tid att passa och det är den tid du själv valt att göra ditt övningsprov.

Kursen innebär inte att du får en ny slags ”läsebok” att läsa tillsammans med ditt barn/barnbarn, utan syftet är att lära dig en enkel teknik, som du sedan kan använda dig av.

Kursmaterialet sänds via e-mejl i form av länkar till kursmaterialet som du hämtar hem elektroniskt till din dator.

Kurserna är uppbyggda så att du läser i egen takt hemma och får personlig handledning via e-mail i den mån du själv önskar under studietiden.

Gå vidare: Svårt Lära Läsa, Läslots, Elevcoach, Förskoleaspirant

Påbyggnadskurs till Lätt lära läsa: Fortsätt med Läslotsutbildningen. Kvalificera dig och lär dig lära ut läskunskap till andra, utanför den egna familjen. Ge privatlektioner, sök vikariat på skolor. Hjälp till med läsundervisning för invandrare. Yrke eller arbeta ideellt. Träffa människor, få nya kontakter, berika ditt eget liv samtidigt som du hjälper någon annan!