Svårt lära läsa

Kurs för dig med egna läsproblem eller någon närstående

Med kursen Svårt lära läsa  får du anvisningar på hur du själv kan träna med bokstäver för att förbättra läsandet. Du får också enkelt och lättfattligt lära dig hur du kan hjälpa ditt barn/barnbarn/yngre syskon med att få ordning på bokstäverna.

Vissa barn har problem med att få ordning på bokstäverna och läsinlärningen blir då svårare. Barn med svår dyslexi har i regel fått en diagnos och därmed professionell hjälp från skolans och samhällets sida. Kursen vänder sig inte till dessa dyslektiker. Däremot finns det en grupp barn och även vuxna som har dyslexi-liknande problem, men som aldrig fått hjälp.

Fakta om kursen: Svårt lära läsa
Antagning: Från och med 11 januari 2021
Förkunskaper: Grundläggande läskunskaper.
Åldersgräns: –
Studietid:  8 veckor. Du får givetvis läsa in kursen snabbare om du vill.
Kursavgift: Distanskurs 1.395:-
Intyg: Intyg erhålles efter genomgången kurs.
Godkänd kurs: Läsning och inlärning av kursmaterialet, utförda arbetsuppgifter, skriftligt övningsprov, som består av frågor som skall besvaras.
Gå vidare: DyslexiDomptör

Den här kursen kan ge dig som vuxen hjälp att träna på egen hand med dina egna svårigheter. Med kursen kan du också hjälpa ditt barn/barnbarn att träna på att domptera och få bukt med bokstäverna på ett bättre sätt. Med förbättrad läsförmåga får barnet en mycket bättre chans att klara skolan och även att klara sig bättre längre fram i livet. Detta är en synnerligen värdefull och viktig kunskap att ge alla barn! Du läser kursen på distans och har kontakt via e-mail med din handledare.

Användningsområde
Kursen Svårt lära läsa är tänkt som en kurs till glädje och nytta för den som läser kursen och i den egna familjen bland barn och barnbarn eller närstående. Du väljer själv om du vill lära dig tekniken för att kunna träna själv på egen hand med dina egna svårigheter, kunna hjälpa barn/barnbarn/närstående med att lära sig domptera, tygla och styra bokstäverna, eller helt enkelt för att du är intresserad av ämnet.

Allmänt
Kursen Svårt lära läsa riktar sig till nybörjare så väl som mer studievana. Du läser kursen på distans med handledning via Internet. Intagningen sker fortlöpande, så du väljer själv när du vill börja och har inga terminstider att passa. Du lägger upp ditt eget schema, läser när du vill, när det passar dig och i den takt som passar dig själv. Du har endast en tid att passa och det är den tid du själv valt att göra ditt övningsprov. Kursen innebär inte att du får en ny slags ”läsebok” att läsa tillsammans med den du vill hjälpa, utan syftet är att lära dig en enkel teknik, som du sedan kan använda dig av. Kursmaterialet sänds i ”pappersformat” via post. Kurserna är uppbyggda så att du läser i egen takt hemma och får personlig handledning via e-mail i den mån du själv önskar under studietiden.

Påbyggnadskurs till Svårt lära läsa:
Fortsätt med DyslexiDomptör-utbildningen.
Kvalificera dig och lär dig lära ut till andra, utanför den egna familjen. Ge privatlektioner, sök vikariat på skolor. Hjälp till med läsundervisning för vuxna med läsproblem. Yrke eller arbeta ideellt. Träffa människor, få nya kontakter, berika ditt eget liv samtidigt som du hjälper någon annan!