Aktivitetsassistent

Yrkesinriktad utbildning: ”fritidsledare” för vuxna och äldre

Utbilda dig till Aktivitetsassistent (”fritidsledare för äldre”) och välj att arbeta med äldre som är i behov av aktivitet, sysselsättning och stimulans i livet för att nå en högre livskvalitet.

Genom kursen Aktivitetssassistent  får du lära dig hur du kan arbeta med och möta äldre människor, både friska och sjuka, som behöver stimulans och hjälp att finna meningsfull sysselsättning genom olika former av aktiviteter. Det kan röra sig om allt från motion till hobbyverksamhet, mänsklig samvaro, minnesträning och mycket annat som ger individen glädje och motivation.

I dagens samhälle är det många gånger svårt att klara sig på egen hand. Alla får kanske inte tillräckligt mycket av det individuella stöd, den hjälp och träning de behöver. Arbetet ställer stora krav på dig som person så väl som på din förmåga att hitta och ta vara på olika människors egna kunskaper, resurser och intresseområden.

Med den här kursen får du kunskaper grundläggande psykologi, lagar och regelverk och tips på aktiviteter. Du kan då ge din klient den personliga träning och det stöd han/hon behöver för att vara mer aktiv i sin vardag och finna mer mening i sitt liv. En arbetsuppgift som innebär ett ansvar, men som också stimulerar och kan ge stor personlig glädje och tillfredsställelse i yrkesutövningen! Du läser kursen som en distanskurs och har kontakt via e-mail med din handledare.

Användningsområde
Kursen Aktivitetsassistent är en yrkesutbildning. Du väljer själv om du vill söka arbete/vikariat/projekt inom äldrevården, sjukvården, dagcenter, föreningar, invandrargrupper, kyrkan osv där man arbetar med äldre människor och deras aktiviteter och sysselsättning. Om du vill känna dig för och se om du trivs med denna typ av arbete innan du söker in till längre och mer krävande utbildningar, om du vill vara egen företagare och ge stöd, hjälp och träning på privat bas eller om du vill kunna hjälpa människor i din närhet eller helt enkelt för att du är intresserad av ämnet.

Kursen rekommenderas även om du redan arbetar som fritidsledare för äldre. Du kan då utöka din förståelse och bredda din kunskap.

Allmänt
Kursen Aktivitetssassistent är tänkt som en yrkesutbildning för den som så vill ochriktar sig till nybörjare så väl som mer studievana. Du läser kursen som distanskurs med handledning via internet.

Fakta om kursen: Aktivitetsassistent
(fritidsledare för äldre)
Antagning: Från och med 11 januari 2021
Förkunskaper: Du behöver inga speciella förkunskaper för att börja läsa kursen, men för att kunna arbeta som aktivitetsassistent (”fritidsledare för äldre”) bör du ha minst grundskolekompetens, ha stort tålamod, tycka om att arbeta med äldre människor även i besvärliga situationer och själv vara händig och tycka om fysisk aktivitet. Likaså är det en fördel om du är van vid arbete med äldre eller om du redan praktiserat eller arbetat inom äldrevården, på dagcentrum, inom sjukvård, handikappföreningar eller med människor eller kanske har äldre släktingar som du brukar hjälpa.
Åldersgräns: 18 år
Studietid: 12 månader. Du får givetvis läsa in kursen snabbare om du vill.
Kursavgift: Distanskurs: 3.895:-
Intyg/diplom: Intyg erhålles efter genomgången godkänd kurs. En beskrivning av kursens ämnen och innehåll bifogas också.
I kursavgiften ingår: Framtidskursens kursmaterial och kompendier per post, personlig handledning via e-mail under studietiden samt intyg efter genomgången, godkänd kurs.
Godkänd kurs: Läsning och inlärning av kursmaterialet, utförda arbetsuppgifter, godkänt skriftligt examensprov, som består av frågor som skall besvaras och skickas in för rättning.
Kurslitteratur: Viss kurslitteratur och bredvidläsningsböcker som inte ingår i kursavgiften går att till exempel låna på bibliotek, köpas i bokhandeln alternativt via näthandeln eller eventuellt köpa begagnat.
Tidigare kurs: Har du tidigare gått någon av Framtidskursens kurser kan en reduktion av kurspriset kanske vara aktuell. Sänd därför en förfrågan med uppgift om vilken kurs du redan gått till Framtidskursen innan du betalar in kursavgiften.

Detta innebär också att du kan bo var som helst och du är inte bunden till någon kursort.

Intagningen sker fortlöpande, så du väljer själv när du vill börja och har inga terminstider att passa. Du kan mycket väl läsa in kursen parallellt med ett arbete, om du vill bättra på dina kunskaper och kvalifikationer, eftersom du lägger upp ditt eget schema och läser i den takt som passar dig själv. Du har endast en tid att passa och det är den tid du själv valt för att bli klar med din utbildning.

Kursmaterialet sänds via e-mejl i form av länkar till kursmaterialet som du hämtar hem elektroniskt till din dator.

Kurserna är uppbyggda så att du läser i egen takt hemma och får personlig handledning via e-mail i den mån du själv önskar under studietiden.

Gå vidare: