Att ge läxhjälp

När man hjälper en elev med läxorna är det en del saker man ska tänka på. Det är viktigt att eleven finner undervisningen intressant och kul samtidigt som eleven ska lära sig saker. Går man för snabbt framåt känner elever sig dum, och går det för långsamt blir eleven lätt understimulerad och uttråkad.

Kommunikation

Den viktigaste faktorn för att uppnå en både rolig och effektiv undervisning är oftast en god kommunikation. Genom att hela tiden stämma av med eleven kan man ta reda på elevens kunskapssituation, vilken inlärningsstil eleven föredrar och vilket tempo elever klarar av att hålla. Enkla frågor som ”Vad tyckte du om det här momentet?”, ”Hur länge vill du arbeta innan vi tar rast?” gör det möjligt för läraren att kartlägga både elevens kunskaper och behov.

Ett vanligt problem bland lärare som ger läxhjälp är att man ger svaret för snabbt. Eleven känner sig dum och förstår inte hur man kom fram till svaret. För att eleven ska lära sig så mycket som möjligt gäller det att guida eleven i rätt riktning. Med ledtrådar hjälper man eleven att själv komma fram till svaret. Detta både stärker inlärningen, samtidigt som det ger eleven känslan av att ”jag kan detta”.

Planering

Planering är A och O när det kommer till läxhjälp. Att hjälpa eleven att få struktur på sitt skolarbete brukar vara den faktor som hjälper eleven mest, både för stunden och i framtiden. Hjälp eleven att skaffa en kalender och att använda den på rätt sätt. Skriva upp alla läxor och andra aktiviteter så man kan planera in alla studiepass.

Alltid positiv inställning.

När man ger läxhjälp gäller det att alltid ha en positiv attityd. Många elever har en negativ inställning till skolan och läxor. Om så är fallet gäller det att bryta igenom elevens barriär och skapa en positiv inställning till skolan och läxorna. Att lära sig ska vara kul och spännande!

Även vid misslyckanden gäller det att hålla uppe den positiva attityden. För en elev som man har hjälpt inför ett prov men som misslyckats med provet kan bakslaget kännas väldigt tungt. Då är det viktigt att ta fram det positiva. Få eleven att acceptera att man gav det en chans men misslyckades, vilket är mycket bättre än att inte försöka alls. Ta fram vilka lärdomar man kan dra, nästa gång fixar vi det. Ibland lyckas man inte, så är det. Det är bara att kämpa igen vid nästa tillfälle och ta revansch!