Våra kurser

Möta barn:

Förskolläraraspirant
Yrkesinriktad utbildning: vikariat som förskollärare. För dig som vill arbeta med barn i förskoleåldern.
Kurskod: 
FLA15

Pris:

Lätt lära läsa
Kurs för föräldrar, mor- o. farföräldrar, närstående. Vill du lära ditt barn läsa? Vill du lära dina barnbarn läsa?  
Kurskod: LLL15      
Pris:  1,395:- 

Läslots
Yrkesinriktad utbildning: Lära andra barn läsa, lotsa mellan de svåra bokstäverna.
Kurskod: LL85
Pris:

Vuxna lär läsa
Yrkesinriktad utbildning: arbeta som lästränare för vuxna, invandrare, analfabeter

Dyslexi/Läsproblem:

Svårt lära läsa
Kurs för dig med egna läsproblem eller någon närstående. Har du egna läsproblem? Vill du hjälpa ditt eget barn eller barnbarn med deras lässvårigheter?
Kurskod: SLL
15
Pris:  1,395:-

Dyslexidomptör
Yrkesinriktad utbildning: Hjälp andra styra, domptera och få makt över  bokstäverna. Den som hjälper andra att domptera och få makt över bokstäverna.
Kurskod: DD95
Pris:

Dyslexicoach
Yrkesinriktad utbildning: Hjälpa dyslektiker med andra livsproblem än de som enbart rör läsning

Lära språk:

Lätt lära svenska
Yrkesinriktad utbildning

Möta elever:

Elevcoach
Yrkesinriktad utbildning: elevassistent. För dig som vill söka arbete som elevassistent eller arbeta med barn i skolåldern och tonåringar.
Kurskod: EC15
Pris:

Skolpilot
Yrkesinriktad utbildning: plugg-pilot, studieteknik, lästräning för den som vill bli riktigt effektiv i sina studier, hjälper till så att läxorna går som en dans, ger eleven en flygande start i skolan och i livet!

Läxcoach
Yrkesinriktad utbildning: Hjälp läsa läxor, på elevens fritid, evtl drop-in på ett bibliotek, t.ex.

Privatlärare
Yrkesinriktad utbildning: Ge privatlektioner till en eller flera elever

Möta föräldrar:

Föräldracoach
Yrkesinriktad utbildning: arbeta med föräldrar till tonåringar. För dig som vill arbeta med föräldrar
till tonåringar.
Kurskod:
FC15
Pris:

Föräldrasupport
Yrkesinriktad utbildning: arbeta med föräldrar till barn i skolåldern. För dig som vill arbeta med föräldrar 
till barn i skolåldern.
Kurskod:
FS95
Pris: 

Föräldrahandledare
Yrkesinriktad utbildning: Arbeta med föräldrar till unga vuxna, 20-29 år

Möta familjer:

Familjecoach
Yrkesinriktad utbildning: Arbeta med unga par och unga föräldrar

Möta människor:

Omvårdnadsassistent
Yrkesinriktad utbildning: personlig assistent. För dig som vill söka arbete som personlig assistent eller arbeta med människor i olika åldrar och med varierande handikapp.
Kursen rekommenderas även om du redan arbetar inom yrket.    
Kurskod:
OA15
Pris: 

Aktivitetsassistent
Yrkesinriktad utbildning: ”fritidsledare” för vuxna och äldre. För dig som tycker om ett aktivt liv och vill söka arbete som aktivitetsassistent/”fritidsledare för äldre” eller arbeta med  människor. Kursen rekommenderas även om du redan arbetar inom yrket.
Kurskod: AA15
Pris: 3.895:-

Reflektionsledare
Yrkesinriktad utbildning: Leda reflektionsgrupper på arbetsplats/förebygga arbetsrelaterad stress och utbrändhet

Reflektionscoach
Yrkesinriktad utbildning: Leda reflektionsgrupper i existentiella frågor/förebygga utbrändhet