Förskolläraraspirant

Yrkesinriktad utbildning: vikariat som förskollärare.
För dig som vill arbeta med barn i förskoleåldern.

Utbilda dig till Förskolläraraspirant, den som arbetar med barn i förskoleåldern. Genom kursen Förskolläraraspirant får du lära dig arbeta med och bemöta barn i förskoleåldern. Du lär dig också hur du enkelt, lättfattligt och ändå mycket effektivt kan lära barn att läsa. Med den här kursen får du de kunskaper som behövs för att just de barn som du arbetar med ska få de grundkunskaper och den språkmedvetenhet som behövs.

Förskoletiden är värdefull för barnen. Om de klarar förskolan bra får de en bättre chans att klara av skolan och även att klara sig bättre längre fram i livet. En arbetsuppgift som ställer krav på dig, men också stimulerar och ger stor personlig tillfredsställelse! Du läser kursen som en distanskurs och har kontakt via e-mail med din handledare.

Användningsområde

Kursen Förskolläraraspirant är tänkt som en yrkesutbildning för den som så vill. Du väljer själv om du vill söka arbete/vikariat/projekt inom skola, förskola, dagis, bibliotek, föreningar, invandrargrupper, kyrkan osv där man arbetar med barngrupper, om du vill känna dig för och se om du trivs med denna typ av arbete innan du söker in till Högskolans förskollärarutbildning, om du vill vara egen företagare och ge privatlektioner till barn som behöver hjälp och träning på förskolenivå eller om du vill lära dig tekniken för att kunna hjälpa barn/barnbarn/närstående med skolarbetet eller helt enkelt för att du är intresserad av ämnet.

Allmänt

Kursen Förskolläraraspirant är tänkt som en yrkesutbildning för den som så vill och riktar sig till nybörjare så väl som mer studievana. Du läser kursen som distanskurs med handledning via e-mail. Intagningen sker fortlöpande, så du väljer själv när du vill börja och har inga terminstider att passa. Du lägger upp ditt eget schema, läser när du är motiverad och i den takt som passar dig själv. Du har endast en tid att passa och det är den tid du själv valt att göra ditt övningsprov.

Fakta om kursen: 
Yrkesinriktad utbildning: vikariat som förskollärare. Förskolläraraspirant
Förkunskaper: Du behöver inga speciella förkunskaper för att börja läsa kursen, men för att kunna arbeta som Förskolläraraspirant bör du ha minst grundskolekompetens, ha tålamod, tycka om att arbeta med barn och själv tycka att det går lätt att läsa och förstå skrivna texter. Likaså är det en fördel om du redan praktiserat på dagis, inom förskola eller liknande.
Åldersgräns: 16 år
Antagning: Från och med 11 januari 2021
Studietid:12 månader. Du får givetvis läsa in kursen snabbare om du vill.
Kursavgift: Distanskurs 2.895:-
Intyg: Intyg erhålles efter genomgången godkänd kurs.
En beskrivning av kursens ämnen och innehåll bifogas också.
I kursavgiften ingår: Framtidskursens kursmaterial och kompendier per post, personlig handledning via e-mail under studietiden samt intyg efter genomgången, godkänd kurs.
Godkänd kurs: Läsning och inlärning av kursmaterialet, utförda arbetsuppgifter, godkänt skriftligt examensprov, som består av frågor som skall besvaras och skickas in för rättning.
Kurslitteratur: Viss kurslitteratur och bredvidläsningsböcker som inte ingår i kursavgiften går att låna på bibliotek.
Tidigare kurs: Har du tidigare gått någon av Framtidskursens kurser kan en reduktion av kurspriset kanske vara aktuell. Sänd därför in en förfrågan om detta, med uppgift om vilken kurs du redan gått till Framtidskursen innan du betalar in kursavgiften.
Gå vidare: Elevcoach.

Kursmaterialet sänds via e-mejl i form av länkar till kursmaterialet som du hämtar hem elektroniskt till din dator.

Kurserna är uppbyggda så att du läser i egen takt hemma och får personlig handledning via e-mail i den mån du själv önskar under studietiden.