Om oss…

Vilka är vi?
Framtidskursen grundades av Christina Gustavson, Medicine doktor, specialistläkare och forskare.

Så här tänker vi
Litet av vår livsfilosofi och därmed vårt sätt att se på andra människor och på livet,
ligger i hur man möter vardagen med de motgångar man råkar ut för
såväl som de möjligheter som öppnas.

Ta ett delmål i taget, så blir varje liten del en seger.
Lita på dig själv och din egen förmåga men också på andras erfarenhet.
Når du inte det första mål du tänkt dig, så ge inte upp, men kom igen med ett annat mål.

Kunskap ger självförtroende. Satsa på att skaffa dig kunskap!
Du kommer att ångra dig senare om du aldrig har försökt.
Kunskap är kul!

Att vara nyfiken innebär att vara intresserad av allt möjligt.
Nyfikenheten kräver att du lockar fram din egen inneboende kreativitet.
På så sätt kan nyfikenheten locka dig att göra sådant som blir ditt eget livselexir!
Gör ett försök, prova på och se hur resultatet växer fram.
Känn vilken glädje det ger!

Framtidskursens profil
Vi vänder oss till dig som vill öka ditt självförtroende genom nya kunskaper och har framtidsdrömmar som du vill få en möjlighet att förverkliga. Att studera på Framtidskursen kan vara ett steg för dig att bryta din isolering, utveckla dig själv och din personlighet, att gå vidare i arbetslivet eller att ta ett första steg in på arbetsmarknaden.

Hos Framtidskursen är din personliga erfarenhet och vilja till utveckling utgångspunkten för ökad kunskap, insikt, förståelse och utveckling.

Med ökad insikt och förståelse ökar din empatiska förmåga och du växer som människa och i dina relationer till andra. Detta kan i sin tur öppna upp för nya utvägar och lösningar.

Framtidskursen erbjuder en omfattande kursverksamhet och en mångfald olika yrkesinriktade utbildningar, även inom nischer som är speciella och kan erbjuda nya möjligheter.

Distansutbildning som inriktning medför att vi når elever inte bara i Sverige utan även utomlands. Det gör även utbildningen tillgänglig för rörelsehindrade och personer med olika handikapp.

Framtidskursen vill främja en miljö där människor i olika åldrar och med skiftande livserfarenheter kan mötas i samförstånd och respekt kring både egna personliga och gemensamma mål.

Genom personlig handledning under studietiden får eleven ett kontinuerligt stöd, möjlighet att diskutera olika frågor som kommer upp och utbildningen som sådan en större bredd och djupare innehåll genom att även andras erfarenheter vävs in.

Allmänt
Framtidskursen.se erbjuder ett varierande utbud av utbildning inom ett stort antal ämnesområden. Du finner kursutbudet i menyn till vänster. Kurserna inriktar sig mot såväl nybörjare som erfarna.

  • Du läser på distans och kan antingen läsa kursen via internet eller som brevkurs, vilket du väljer själv.
  • Du följer ett upplagt schema, men du läser när du vill och när det passar dig själv. Du har endast en tid att passa och det är den tid du själv valt att göra ditt  slutprov.

Kurserna är uppbyggda så att du läser i egen takt hemma, har givetvis full support och personlig handledning via e-mail och telefon. Du får också tillgång till en chat-sida där du kan träffa andra som läser samma kurs som du själv.

När du är klar med den kurs du valt att läsa, så erbjuds du en möjlighet till att avlägga prov för att se om du har de nödvändiga kunskaper som krävs för att få intyg/betyg, eller om du behöver läsa på litet mer.

Kontakta oss gärna via e-mail om du har frågor: info@framtidskursen.se

Vision
Framtidskursens vision är att genom ett nytänkande, bryta mark och öppna upp för nya utbildningsvägar och nya yrken, ge fler möjligheter till personlig utveckling, hitta nya verksamhetsområden, stimulera en egen aktiv företagsamhet, möjliggöra ett steg in på arbetsmarknaden, allt med en högre livskvalitet i fokus.

Målsättning
Vårt mål är att göra våra visioner praktiskt genomförbara genom att dels erbjuda en konkurrenskraftig utbildning av hög kvalitet inom många olika områden och med personlig handledning, samt att visa på nya utvecklingsområden och nischer.

Våra utbildningar skall vara förstahandsval för framtida utveckling och inhämtande av kunskap, eftersökta av andra verksamheter, arbetsplatser och institutioner och våra elever skall vara eftertraktade och efterfrågade på arbetsmarknaden.

Våra elever skall hitta utvägar och lösningar, upptäcka nya arbetsområden och yrken, våga ta steget till egen företagsamhet eller till att söka nya arbeten, utvecklas och växa med uppgifterna och därigenom få både en meningsfull sysselsättning och ett ökat självförtroende, inre trygghet och högre livskvalitet.

Framtidskursens etiska värdegrund
Vi vill värna om varje människas integritet och egenvärde, verka för ömsesidig respekt, mänskliga rättigheter, demokrati och mångfald, motarbeta analfabetism och fördomar, samt bekämpa våld och förtryck, bidra till humanitära insatser mot fattigdom, rasism och droger samt verka för konflikthantering och fredliga lösningar på olika nivåer.